Jaarrekening 2021

1. Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Originele Begroting 2021

Mutaties

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Samen werken aan Zuid-Holland

25.210

199

25.012

-1.457

0

-1.457

23.753

199

23.554

21.170

588

20.582

2.583

-389

2.972

Bereikbaar Zuid-Holland

306.187

13.369

292.818

31.813

38.898

-7.085

338.000

52.268

285.733

319.100

57.513

261.587

18.900

-5.246

24.146

Schone energie voor iedereen

17.683

0

17.683

8.171

1.364

6.806

25.854

1.364

24.490

21.318

722

20.596

4.536

642

3.894

Een concurrerend Zuid-Holland

83.262

70

83.192

8.806

9.086

-280

92.068

9.156

82.912

84.201

9.601

74.600

7.867

-445

8.312

Versterken natuur in Zuid-Holland

129.875

28.723

101.151

-24.069

6.437

-30.506

105.805

35.160

70.645

84.372

31.742

52.630

21.433

3.418

18.015

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

27.858

725

27.133

8.848

3.924

4.924

36.706

4.649

32.057

31.520

3.888

27.632

5.187

762

4.425

Gezond en veilig Zuid-Holland

84.631

4.904

79.727

11.495

276

11.219

96.126

5.180

90.946

82.774

7.904

74.870

13.352

-2.724

16.076

Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

102.956

2.518

100.438

4.687

0

4.687

107.643

2.518

105.125

101.551

3.878

97.673

6.092

-1.360

7.452

Overzicht Algemene middelen

12.753

621.765

-609.013

-11.091

18.514

-29.605

1.662

640.279

-638.617

1.358

644.445

-643.088

304

-4.166

4.470

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

11

-11

0

-11

Subtotaal exploitatie

790.416

672.274

118.142

37.202

78.500

-41.298

827.618

750.774

76.844

747.375

760.281

-12.906

80.244

-9.507

89.751

Onttrekkingen

0

279.278

-279.278

0

23.009

-23.009

0

302.287

-302.287

0

289.035

-289.035

0

13.252

-13.252

Toevoegingen

161.136

0

161.136

64.307

0

64.307

225.443

0

225.443

256.239

0

256.239

-30.796

0

-30.796

Subtotaal reserves

161.136

279.278

-118.142

64.307

23.009

41.298

225.443

302.287

-76.844

256.239

289.035

-32.796

-30.796

13.252

-44.048

Totaal baten en lasten

951.552

951.552

0

101.509

101.509

0

1.053.061

1.053.061

0

1.003.613

1.049.316

-45.702

49.448

3.745

45.702

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Totaal baten en lasten

1.003.613

1.049.316

-45.702

Totaal baten en lasten waarvan incidenteel

38.900

20.572

18.328

Totaal baten en lasten structureel

964.713

1.028.744

-64.031

De incidentele baten en lasten zijn toegelicht in het onderdeel incidentele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo bedraagt € -64 mln (dit is een voordelig saldo). Dit betekent dat de structurele lasten per saldo gedekt zijn door structurele baten.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51