Bijlagen

Bijlage 2 Toelichting Voorzieningen

Geldleningen u/g WBR

Verloop voorziening

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Saldo per  
31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen Vrijval voor de
exploitatie

Onttrekkingen Aanwending

Saldo per
31-12-2021

Voorziening geldleningen u/g WBR

0

7.633

0

0

7.633

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51