Jaarrekening 2021

3. Kapitaallasten

3.1 Totale kapitaallasten

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020 Desinvesteringen

Originele Begroting 2021

Mutaties

Bijgestelde Begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil begroot vs realisatie

Totaal kapitaallasten

73.705

0

75.487

-5.520

69.967

74.035

-4.068

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51