Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Opzet paragraaf

De paragraaf Verbonden Partijen bevat:

  • de visie en de beleidsvoornemens over verbonden partijen;
  • de lijst van verbonden partijen, uitgesplitst naar type.

Daarnaast worden Provinciale Staten (PS), volgens afspraak, als volgt geïnformeerd:

  • Eens per jaar in september wordt het onderwerp verbonden partijen in al zijn facetten in de Statencommissie Bestuur en Middelen geagendeerd. De leden van alle Statencommissies worden hiervoor uitgenodigd. GS bieden tevens de analyse jaarrekeningen van de private verbonden partijen aan.
  • Eens per jaar in juni bieden GS een analyse van de jaarrekeningen en de zienswijze op de begrotingen van alle publieke verbonden partijen aan volgens een afgesproken format.
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51