Bijlagen

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Algemene reserve

Verloop reserve

Programmareserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per
31-12-2021

Algemene reserve

95.167

102.181

107.035

90.312

Totaal

95.167

102.181

107.035

90.312

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51