Jaarrekening 2021

2. Investeringen

Ambitie
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2020

Originele Begroting 2021

Mutaties

Bijgestelde Begroting 2021

Jaarrekening 2021

Verschil begroot vs realisatie

Uitgaven

2 Bereikbaar Zuid-Holland

63.038

145.328

-35.807

109.521

142.763

-33.242

3 Schone energie voor iedereen

9.190

0

0

0

3.537

-3.537

4 Een concurrerend Zuid-Holland

0

4.400

15.000

19.400

40.412

-21.012

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

0

2.266

0

2.266

0

2.266

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

3.454

11.322

2.607

13.929

8.182

5.747

- Overzicht Algemene middelen

500

49.447

-38.234

11.214

-36.050

47.264

Subtotaal

76.183

212.764

-56.433

156.330

158.844

-2.514

Inkomsten

2 Bereikbaar Zuid-Holland

-10.412

-23.870

-6.459

-30.329

-13.535

-16.794

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

-174

0

0

0

-174

174

- Overzicht Algemene middelen

-379

0

0

0

-379

379

Subtotaal

-10.965

-23.870

-6.459

-30.329

-14.088

-16.241

Totaal investeringskredieten

65.218

188.893

-62.892

126.001

144.756

-18.755

Toelichting investeringen

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51