Ambities

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van algemene dekkingsmiddelen en organisatie en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 109.305
Gerealiseerd € 102.920
Afwijkend € 6.385
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51