Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

Overzicht begrotingssubsidies 2021 (€)

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag 2021

Verleend

Afwijking

Reden van de afwijking

7.1

Stepforward projecten BV voor Oude Tongen

3.200.000

0

3.200.000

Aanvraag is in behandeling

7.2

Stichting Wandelnet

40.000

36.666

3.334

Minder aangevraagd

7.2

Stichting Landelijk Fietsplatform

40.000

40.000

0

7.2

Gemeente Dordrecht voor recreatiebeheer Nieuwe Dordtse Biesbosch

74.000

66.956

7.044

Minder aangevraagd c.q. minder verleend dan plafond o.b.v. berekening subsidie dan aangevraagd

7.2

Gemeente Dordrecht als rechtsopvolger van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

412.000

400.670

11.330

Minder aangevraagd c.q. minder verleend dan plafond o.b.v. berekening subsidie

7.2

Gemeente Pijnacker-Nootdorp voor het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer

278.000

278.000

0

7.2

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde voor het beheer recreatiegebied

418.000

417.992

8

7.2

Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland voor het beheer recreatiegebied

153.000

148.700

4.300

Minder aangevraagd c.q. minder verleend dan plafond o.b.v. berekening subsidie aangevraagd

7.2

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland voor het beheer recreatiegebied

1.875.000

1.869.274

5.726

Minder aangevraagd c.q. minder verleend dan plafond o.b.v. berekening subsidie aangevraagd

7.2

Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg voor het beheer recreatiegebied

1.001.000

1.000.042

958

Minder aangevraagd c.q. minder verleend dan plafond o.b.v. berekening subsidie aangevraagd

7.2

Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk

69.000

60.000

9.000

Aanvraag in behandeling

7.2

Jeugdfonds Sport en Cultuur

91.890

41.890

50.000

Minder aangevraagd

Totaal

7.651.890

4.360.190

3.291.700

Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2021 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)

Subsidie-regeling nr.

Par.

Titel van de regeling

Doel

Totaal subsidie-plafond 2021

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies

Geweigerde aanvragen

Onderhanden aanvragen

Afwijking plafond

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Bedrag

1.6.96

Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020

7.1

104.899

10

71.217

10

60.448

0

0

0

0

44.451

Totaal

104.899

10

71.217

10

60.448

0

0

0

0

44.451

Onderschrijdingen Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland (€)

Subsidie-regeling nummer

Paragraaf

Titel van de subsidieregeling

Minder / geen aanvragen

Andere oorzaken

1.6.96

Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020

X

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51