Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen

Overzicht begrotingssubsidies 2021 (€)

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag 2021

Verleend

Afwijking

Reden van de afwijking

3.1

Stichting Duurzaam Financieren voor waterschapsbank

1.700.000

0

1.700.000

Aanvraag is in behandeling

3.2

The Green Village voor fieldlab

200.000

200.000

0

3.2, 3.3 en 4.1

InnovationQuarter voor innovatieprogramma energie en klimaat

1.250.000

1.250.000

0

Totaal

3.150.000

1.450.000

1.700.000

Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2021 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)

Subsidie-regeling nr.

Par.

Titel van de regeling

Doel

Totaal subsidie-plafond 2021

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies

Geweigerde aanvragen

Onderhanden aanvragen

Afwijking plafond

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Bedrag

1.6.78

2,3 en 4

Subsidieregeling Lokale Initiatieven Energie Transitie 2017

3.1

1.840.229

217

2.240.624

155

1.822.203

14

257.587

48

108.4470

18.026

1.6.93

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

3.1

433.570

50

649.874

32

381.462

4

19.203

8

94.168

52.108

1.6.94

Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland

3.3

2.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

4.273.799

267

2.890.498

187

2.203.665

18

276.790

56

1.178.638

70.134

Onderschrijdingen Ambitie 3 Schone energie voor iedereen (€)

Subsidie-regeling nummer

Paragraaf

Titel van de subsidieregeling

Minder / geen aanvragen

Andere oorzaken

1.6.78

2,3 en 4

Subsidieregeling Lokale initiatieven Energie Transitie 2017

Er zijn nog aanvragen in behandeling

1.6.93

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

Meerjarige subsidieplafond 2020 t/m 2023

1.6.94

Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland

Meerjarig subsidieplafond t/m juni 2024

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51