Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Ambitie 4 Een concurrerend  Zuid-Holland

Overzicht begrotingssubsidies 2021 (€)

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag 2021

Verleend

Afwijking

Reden van de afwijking

4.1

InnovationQuarter voor duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland

550.000

0

550.000

Geen aanvraag ontvangen

4.1

Stichting Biobased Delta

242.000

242.000

0

4.1

Regmed XB voor ontwikkelen regeneratieve geneeskunde

37.500

0

37.500

Verleend een bedrag van €37.500 met besluit PZH-2021-772624927 als ophoging van de begrotingssubsidie voor RegMed XB 2020-2023

4.1

Stichting Greenport West-Holland innovatie

100.000

100.000

0

4.1

InnovationQuarter voor innovatieprogramma zorg

750.000

750.000

0

4.1

Gemeente Dordrecht voor leerpark Drechtsteden

3.000.000

3.000.000

0

4.1

NECSTGEN voor ontwikkelen van de LSH-sector

2.000.000

2.000.000

0

4.1

Stichting Spacecampus Noordwijk voor ontwikkelen spacecampus

572.000

340.000

232.000

Minder subsidie aangevraagd

4.1

InnovationQuarter voor European Digital Innovation Hub

500.000

0

500.000

Geen aanvraag ontvangen

4.1

InnovationQuarter voor innovatie in industriële 5G toepassingen in Zuid-Holland

200.000

200.000

0

4.1

InnovationQuarter voor SMITZH-3 blok 2

51.328

0

51.328

Verleend een bedrag van € 50.000 met besluit PZH-2020-744378471 als ophoging van de begrotingssubsidie voor het meerjarige programma SMITZH, fase 3, blok 2.

4.1

Delft Circuits BV voor ImpaQT Quantumtechnologie (Digitalisering)

200.000

200.000

0

4.1 en 5.3

Hoogheemraadschap van Delfland voor Collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg garantstelling

1.866.341

0

1.866.341

Geen aanvraag ontvangen

4.3

Erfgoedhuis Zuid-Holland

2.056.591

2.056.591

0

4.3

Stichting molenviergang Aarlanderveen

25.000

24.230

770

Minder aangevraagd

4.3

Kunstgebouw

1.612.937

1.612.937

0

4.3

Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP)

38.038

0

38.038

Aanvraag is in behandeling

4.3

Zuid-Hollandse Popunie

157.492

157.492

0

4.3

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

0

4.3

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

313.088

313.088

0

4.3

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West

20.000

20.000

0

4.3

Probiblio

5.007.640

5.007.640

0

4.3

Prins Bernhard Cultuurfonds voor het Themafonds digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland

50.000

0

50.000

Is als verhoging van bestaande (eerdere) subsidie verstrekt Aanvraag is in behandeling

4.3

Vlaardingen Fishery Ventures BV voor wagenschuur met repenzolder Vlaardingen

100.000

100.000

0

4.3

St Boerderij de Vlietwoning voor overkapping boerderij Vlietwoning Naaldwijk

300.000

300.000

0

4.3

St Fort 1881 voor restauratie Commandantswoning en officierswoning Fort 1881

220.000

220.000

0

4.3

Gemeente Hoeksche Waard voor herbestemming Fort Buitensluit Numansdorp

250.000

250.000

0

4.3

provincie Utrecht voor Centrumregeling Limes

180.000

0

180.000

Nog niet aangevraagd

Totaal

20.423.603

16.917.626

3.505.977

Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2021 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)

Subsidie-regeling nr.

Par.

Titel van de regeling

Doel

Totaal subsidie-plafond 2021

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies

Geweigerde aanvragen

Onderhanden aanvragen

Afwijking plafond

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Bedrag

1.6.65

3, 4 en 5

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

4.1

16.110.000

567

30.873.008

261

12.955.622

282

13.126.522

22

4.630.614

3.154.378

1.6.86

2 en3, 2a en 3a

Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland

4.1

2.640.000

8

2.802.667

1

713.250

0

0

7

2.089.417

1.926.750

1.6.85

Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

4.1

1.500.000

7

1.700.091

4

1.302.591

0

0

3

397.500

197.409

1.6.103

Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland

4.1

1.600.000

10

1.819.661

8

1.400.000

1

200.000

1

200.000

200.000

1.6.89

Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland

4.2

1.118.513

3

1.118.513

2

890.000

0

0

1

228.513

228.513

1.6.101

Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland

4.2

1.500.000

21

133.460

14

85.974

4

31.790

2

10.320

1.414.026

1.6.100

Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

4.2

2.000.000

14

1.982.875

14

1.982.875

0

0

0

0

17.125

1.6.82

Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland

4.2

500.000

30

383.045

14

152.938

1

20.000

15

202.494

347.062

1.6.47

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

4.2

500.000

52

1.083.723

40

406.624

1

13.940

8

606.100

93.376

1.6.36

2 en 3

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

4.3

4.416.957

32

5.713.391

26

4.400.809

22

1.150.240

2

211.061

16.148

1.6.90

Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020

4.3

3.400.000

78

3.506.728

77

3.355.475

0

0

1

150.000

44.525

1.6.46

2, 3 en 4

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

4.3

875.000

16

885.819

11

484.344

2

85.521

2

44.802

380.656

1.6.92

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020

4.3

200.000

12

177.437

11

167.537

0

0

1

9.900

32.463

1.6.102

Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland 2020

4.3

500.000

43

1.522.129

14

500.000

27

878.786

2

62.105

0

Totaal

36.860.470

893

53.702.547

497

28.798.039

340

15.506.799

67

8.842.826

8.052.431

Onderschrijdingen Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland (€)

Subsidie-regeling nummer

Paragraaf

Titel van de subsidieregeling

Minder / geen aanvragen

Andere oorzaken

1.6.65

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Er zijn aanvragen voor paragraaf 4 en 5 in behandeling vanwege BIBOB onderzoeken

1.6.86

Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland

Aanvragen zijn nog in behandeling

1.6.85

Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

Aanvragen zijn nog in behandeling

1.6.103

Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland

Er is nog 1 aanvraag in behandeling

1.6.89

Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland

Er is nog 1 aanvraag in behandeling

1.6.101

Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland

Meerjarig subsidieplafond. Er zijn niet veel aanvragen ontvangen

1.6.100

Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

Totaal minder subsidie aangevraagd

1.6.82

Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland

Aanvragen zijn nog in behandeling. Er is in totaal minder aangevraagd dan beschikbaar.

1.6.47

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Aanvragen zijn nog in behandeling

1.6.36

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

Na rangschikking blijft dit bedrag over wegens niet subsidiabele kosten

1.6.90

Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020

Diverse aanvragen kwamen binnen voor lagere bedragen dan zij in het maatregelenpakket stonden

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

X

1.6.92

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020

X

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51