Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beleidsprestatie - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland

Een duurzame organisatie vraagt om een duurzame huishouding, die adequaat de organisatie en medewerkers faciliteert. Ook afgelopen jaar hebben facilitaire activiteiten bijgedragen aan de maatschappelijke opgaven, of het nu gaat om duurzame inkoop, een energieneutrale verbouwing van ons kantoor en of elektrificatie van ons wagenpark.

De verduurzaming van ons vastgoed is voortgezet in lijn met de bestuurlijke afspraken binnen het Interprovinciaal Overleg en Energie Rijk Rotterdam Den Haag (ERDH). De renovatie van gebouw-C is inmiddels ver gevorderd en de transitiefase gebouw-C is voorbereid.
De in 2020 gestarte verkenningsfase voor renovatie van de overige bouwdelen van het provinciehuis en de buitenlocaties wordt voortgezet. Fase 1, de parkeerkelder, van het project brandveiligheid is afgerond en fase 2 is voorbereid.
 Er is in 2021 waar mogelijk een duurzamer en gezonder aanbod van etenswaren in het provinciehuis ingevoerd.
Gezien de coronapandemie is de facilitaire dienstverlening aangepast. Dit heeft doorgewerkt in onder andere huisvesting en vastgoed en financiën. De terugkeer van medewerkers naar het provinciehuis is voorbereid. Terugkeer is afhankelijk van de stand van zaken rond corona.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51