Samenvatting

Financieel beeld

Voorzieningen

In 2021 zijn er voor circa € 10,2 mln toevoegingen gedaan aan de voorzieningen en zijn de voorzieningen voor circa € 10,5 mln aangewend c.q. onttrokken. Per saldo zijn de voorzieningen met € 0,3 mln afgenomen tot een totaal van € 40,2 mln. In de Staat van voorzieningen en Bijlage 2 wordt in detail ingegaan op de voorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51